SCORM – Tincan

SCORM – API Tin Can – AICC – LMS _______________________ Hệ thống LMS của chúng tôi hỗ trợ[…]

Xem thêm

Năng Lực

Với hệ thống Quản lý Học tập Dựa trên Năng lực, bạn có thể dễ dàng tạo các[…]

Xem thêm

Học tập tổng hợp

Lợi ích của việc học kết hợp Củng cố tốt hơn: Học sinh tham gia cả các lớp[…]

Xem thêm

Mở rộng doanh nghiệp

Hệ thống quản lý học tập cho đa dạng người sử dụng (Multi- Tenant) Dễ dàng tạo cổng[…]

Xem thêm

Tùy biến linh hoạt

LMS Tùy biến linh hoạt – Tại sao chọn sử dụng cho chúng tôi _______________________ Mỗi công ty[…]

Xem thêm

Thân thiện trên thiết bị di động

Hệ thống quản lý học tập trên thiết bị di động Học tập trên thiết bị di động,[…]

Xem thêm

Thân thiện người dùng

Hệ thống Custom LMS – Tại sao chọn sử dụng cho chúng tôi _______________________ Ngày nay, hầu hết[…]

Xem thêm

Gamification

Cách hoạt động của Gamification LMS _______________________ Áp dụng động lực của trò chơi vào quá trình đào[…]

Xem thêm