Danh mục báo cáo LMS

_______________________

Loại khóa học Báo cáo: Phân tích sự thành công của các khóa học của bạn, xem tổng quan về khóa học, xem các khóa học phổ biến nhất và hơn thế nữa.

Người dùng loại Báo cáo: Theo dõi số lượng người dùng, đăng ký người dùng, tổng quan về người dùng của bạn và hơn thế nữa.

Các loại hệ thống Báo cáo: Nhận nhật ký hoạt động chi tiết, phân tích mức độ tương tác, lưu lượng truy cập trực tiếp của người dùng và hơn thế nữa.

Báo cáo loại Quản lý hiệu suất: Bạn có thể dễ dàng nhận được dữ liệu về việc hoàn thành khóa học, tóm tắt tiến trình khóa học, người đăng ký mới, tiến trình của người dùng cá nhân, trong số những dữ liệu khác.

Tất cả báo cáo: Tìm tất cả các báo cáo được tạo sẵn và tất cả các báo cáo bạn tạo.

Lợi ích của Báo cáo LMS

_______________________

Đặt tên cho báo cáo

Đặt tên cho báo cáo nhăm tạo sự gợi nhớ, thuận tiện cho việc quản lý hệ thống.

Báo cáo SQL

Bật tùy chọn này sẽ cho phép bạn có báo cáo bằng mã SQL. Tùy chọn này dành cho người dùng nâng cao vì nó yêu cầu kiến ​​thức về mã.  Sử dụng trong việc tích hợp với các hệ thống có sẵn

Số lượng bản ghi trên mỗi trang

Bạn có thể chọn số lượng bản ghi trên mỗi trang mà bạn muốn trong báo cáo của mình tùy thuộc vào số lượng học viên và số lượng bài giảng trong từng khóa học

Danh mục

Hỗ trợ các danh mục khác nhau mà bạn có thể đặt báo cáo, bằng trình đơn drop down

Bật nút tạo báo cáo

Hệ thống cung cấp khả năng tạo báo cáo tổng thể  dưới dạng file CVS. Cái này là chế độ bật tắt.

Hiển thị dữ liệu người dùng đã đăng nhập

Bật tùy chọn này sẽ cho phép hiện thị những thông tin người dùng đã đăng nhập. và sử dụng