Hệ thống quản lý học tập trên thiết bị di động

Học tập trên thiết bị di động, hay M-Learning, là tương lai của e-learning. M Learning hỗ trợ học viên, mang lại cho người học khả năng học, ngoại tuyến và trực tuyến, một cách thuận tiện cả về không gian và thời gian. Bất cứ ở đâu và bất kỳ thời điểm nào.

_______________________

Tính năng học tập trên thiết bị di động

Thúc đẩy học tập từ sự thuận tiện

Khi tham gia vào quá trình học tập, học viên có thể học từ bất cứ đâu, vào thời gian và địa điểm phù hợp. Do đó học viên của bạn bây giờ không có lý do gì để không tiến bộ!

Kết hợp học tập

Kết hợp đào tạo truyền thống do giảng viên  dẫn hướng dẫn kết hợp với với m-learning để cung cấp các lộ trình học tập thực sự tương tác với học viên và cho phép họ kiểm soát ở mức độ nhất định đối với địa điểm và thời gian họ học

Học qua các thiết bị khác nhau

Nội dung và khóa học có thể được truy cập từ hầu hết mọi thiết bị, có thể là máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy nghe nhạc MP3. Bạn thậm chí không cần phải trực tuyến vì dữ liệu được đồng bộ hóa khi thiết bị kết nối lại với Internet.

Dễ dàng cộng tác.

Dễ dàng cộng tác trên nhiều thiết bị khác nhau bằng cách sử dụng tích hợp của hệ thống để khai thác sức mạnh của MS Office 360, OneDrive, Google Apps và Dropbox, trong số nhiều thiết bị khác.

Tăng mức độ gắn kết của các học viên

Hệ thống tạo nên sự gắn kết và hấp dẫn đối với học viên bằng cách cho phép học viên tự do trong việc lựa chọn cách học và nơi họcLàm cho toàn bộ quá trình học tập trở nên hấp dẫn và bổ ích hơn cho sinh viên bằng cách cho họ tự do lựa chọn nơi học và cách họ tiếp cận.. Kết hợp điều này với hỗ trợ trò chơi hóa học tập của hệ thống tạo nên sự phấn khích đối với các học viên..

Kết hợp mạng xã hội

Nhờ tính tương thích của xAPI, học tập trên thiết bị di động song hành với học tập trên mạng xã hội, cho phép người hướng dẫn theo dõi và đánh giá sự tiến bộ đạt được thông qua mạng xã hội và trên các thiết bị khác nhau. Việc xem một video có liên quan, tham dự hội thảo trên web hoặc đọc một bài báo quan trọng đều có giá trị và giúp xây dựng bức tranh toàn diện hơn về người học.

Học tập hòa nhập hơn

Những sinh viên trước đây không thể tham gia vào một số chương trình nhất định, do bất khả kháng hoặc vị trí địa lý, giờ đây có thể tiếp cận chương trình đào tạo quan trọng từ bất kỳ nơi nào họ muốn..

Tùy chọn chi phí thấp

Người học điện tử không cần máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn – tất cả những gì họ cần là một thiết bị di động. Điều này giúp giảm chi phí cho cả Elearner và tổ chức đào tạo, và tăng tính di động của hệ thống LMS của chúng tôi! ..