Joomla LMS

Joomla là một CMS mã nguồn mở, miễn phí được sử dụng để tạo và quản lý các nền tảng web khác nhau. Tích hợp Joomla LMS mang elearning của bạn đến Joomla, cung cấp cho bạn quyền truy cập bằng một cú nhấp chuột vào nội dung đào tạo, cho phép bạn chỉ định các khóa học và theo dõi hiệu suất, cùng với nhiều hơn nữa.

 

Các tính năng tích hợp Joomla LMS

 

Đăng nhập một lần (SSO)

Joomla LMS SSO cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ nền tảng được hỗ trợ nào chỉ bằng một cú nhấp chuột – và bạn chỉ phải đăng nhập một lần bằng một bộ thông tin đăng nhập.

Đồng bộ hóa người dùng

Đồng bộ hóa người dùng Joomla LMS đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như người dùng mới nhập vào hệ thống, được chia sẻ trên cả hai nền tảng, giữ cho thông tin nhân viên luôn cập nhật

Xem các khóa học trong Joomla

Nội dung khóa học, hồ sơ đào tạo và học tập có thể xem được thông qua một tab trên bảng điều khiển Joomla. Nếu bạn là người hướng dẫn, bạn có thể chỉ định các khóa học và quản lý hiệu suất, tất cả mà không cần phải rời khỏi Joomla.

Tích hợp thương mại điện tử

Với Tích hợp thương mại điện tử Joomla LMS, bạn có thể tăng doanh thu của mình bằng cách bán bất kỳ khóa học nào bạn tạo trực tuyến.

Đăng ký tự động

Người dùng được tự động đăng ký bất kỳ khóa học mới nào được mua, riêng lẻ hoặc là một phần của nhóm người học, tại thời điểm thanh toán được xử lý, tất cả đều nhờ tích hợp thương mại điện tử Joomla LMS. Các gói khóa học cũng có thể được mua theo cách này.

Cổng thông tin trực tuyến

Tích hợp Joomla LMS cho phép bạn sử dụng Joomla làm cổng thông tin cho trường học, làm nền tảng Thương mại điện tử hoặc như một mạng nội bộ.

 

Lợi ích của một hệ thống LMS được tinh chỉnh tỉ mỉ

 

GAMIFICATION

Sử dụng các động lực của trò chơi để tăng cường sự tương tác và làm cho việc học trở nên thú vị và năng động.

XÃ HỘI HỌC TẬP

Với sự tích hợp Drupal LMS, chúng tôi mang các cộng đồng lại với nhau để cộng tác khi các tổ chức nhận ra sức mạnh của việc học tập thông qua tương tác. Mở rộng giới hạn mới cho elearning!

HỌC TRÊN  DI ĐỘNG

Giống như học tập trên mạng xã hội, Học tập trên thiết bị di động – hay M Learning – là tương lai của elearning và có nghĩa là người dùng có thể tiếp tục chương trình đào tạo của họ ở bất cứ đâu họ đã dừng lại, ở bất kỳ vị trí nào và trên bất kỳ thiết bị nào họ chọn.

BÁO CÁO NÂNG CAO

Công cụ báo cáo nâng cao của hệ thống LMS để hiểu rõ hơn về đào tạo . Phân tích và theo dõi hiệu suất của từng người học và hoạt động.

 

Hãy sử dụng hệ thống của chúng tôi