LMS & Sugar CRM Tích hợp hoàn hảo cho nhu cầu của bạn

_______________________

Hợp lý hóa đào tạo cho khách hàng, nhân viên và đối tác với LMS Sugar CRM. Tích hợp hai chiều đầy đủ, sáng tạo của chúng tôi giữa SugarCRM và Hệ thống quản lý học tập cung cấp trải nghiệm người dùng cuối liền mạch. Việc tích hợp SugarCRM với LMS giúp cho việc đào tạo trở nên phù hợp hơn và dễ dàng tiếp cận với nhân viên, khách hàng, đối tác và sinh viên của bạn.

Trình kết nối / API LMS SugarCRM cho phép bạn truy cập LMS của mình từ bảng điều khiển SugarCRM mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

LMS & SugarCRM – Tính năng

_______________________

Chạy báo cáo nâng cao trong SugarCRM bằng cách sử dụng dữ liệu đào tạo

Tích hợp hệ thống quản lý học tập Sugar CRM cho phép bạn chạy các báo cáo nâng cao tùy chỉnh trong SugarCRM dựa trên dữ liệu đến từ nền tảng eLearning của bạn.

SSO (Đăng nhập một lần) giữa SugarCRM và LMS

Tự động đăng nhập vào phiên bản LMS của bạn bằng một cú nhấp chuột đơn giản trong Sugar CRM mà không cần nhập bất kỳ chi tiết nào.

Đào tạo nhúng trong SugarCRM

Tiếp cận đào tạo nhân viên, đối tác và khách hàng trong Sugar CRM mà không cần chuyển đổi giữa nền tảng eLearning và CRM.

Đồng bộ hóa dữ liệu người dùng

Tự động đẩy và đồng bộ hóa dữ liệu tổ chức và người dùng Sugar CRM (Tên, địa chỉ, ngày sinh, số an sinh xã hội, v.v.) vào nền tảng eLearning của bạn và xem tất cả hồ sơ học tập của người dùng trong Sugar CRM.

Truy cập các bản ghi và dữ liệu LMS trong SugarCRM

Tất cả các tính năng và bản ghi LMS của bạn đều có thể truy cập được từ một tab trên bảng điều khiển SugarCRM. Điều này cho phép khán giả của bạn khởi chạy và chỉ định các khóa học, xem tài liệu khóa học và sử dụng các công cụ xã hội mà không cần phải rời khỏi SugarCRM.

Phân tích khóa học trong SugarCRM

Tự động nắm bắt tất cả các trạng thái đăng ký, chứng nhận, điểm và số điểm hoàn thành từ Hệ thống quản lý học tập của bạn và gửi chúng đến SugarCRM.

Đăng ký tự động

Tự động đăng ký người dùng của bạn từ SugarCRM vào LMS của bạn dựa trên các trường liên hệ hoặc hồ sơ người dùng.

Công cụ khuyến nghị đào tạo dựa trên trình kích hoạt

Dựa trên các trình kích hoạt tùy chỉnh như quy mô giao dịch hoặc lịch sử đào tạo trước đó, hãy đề xuất đào tạo (kiểu Amazon.com) cho người dùng của bạn ngay từ bên trong nền tảng SugarCRM.

Truy cập thư viện khóa học eLearning từ SugarCRM

Thư viện khóa học , một trong những danh mục khóa học eLearning lớn nhất và phát triển nhanh nhất, cho phép bạn truy cập vào hơn 5000 khóa học trực tuyến từ bên trong SugarCRM.