MicroElearning 1 trong 10 xu hướng đào tạo trực tuyến năm 2023

Cuộc sống ngày càng bận rộn, có rất nhiều việc phải lo, gia đình, công việc và rất[…]

Xem thêm

Giới thiệu H5P: Công cụ tạo nội dung tương tác

H5P là từ viết tắt thay cho HTML5 Package (gói HTML5). Chính xác hơn, H5P là bộ công cụ[…]

Xem thêm