Công nghệ cho tất cả mọi người với Tuân thủ Mục 508

_______________________

Tuân thủ 508 là gì?

Tuân thủ Mục 508 trong eLearning yêu cầu nội dung khóa học phải được xây dựng theo cách có thể dễ dàng đọc được đối với những người khuyết tật đọc. Nó đảm bảo rằng nội dung eLearning tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu có thể chấp nhận được trong khi sử dụng đa phương tiện trong các khóa học, chẳng hạn như “sử dụng mô tả văn bản cho đồ họa, v.v.”. Mục đích chính của Mục 508 là loại bỏ các rào cản đối với công nghệ thông tin. Nó cho phép người khuyết tật có cơ hội mới trong khi sử dụng công nghệ để giúp những người đó đạt được mục tiêu của họ.

Phần 508 ban đầu không dành cho Học trực tuyến!

Mục 508 bắt đầu như một luật dành cho các cơ quan liên bang và các nhà thầu của họ, nơi nó được thông qua với tư cách là nhiệm vụ làm cho công nghệ thông tin và điện tử của họ có thể tiếp cận được với những người khuyết tật. Chỉ sau tháng 6 năm 2001, nó đã được bắt buộc đối với tất cả các nội dung phải tuân thủ điều 508. Từ từ, nó đã được chuyển đổi thành phương pháp hay nhất trong ngành mà ngay cả những người không nhận quỹ liên bang hoặc liên kết với cơ quan liên bang, vẫn có thể đảm bảo đào tạo trực tuyến của họ tuân thủ điều 508.

Tại sao cần tuân thủ 508?

Việc tuân thủ 508 giúp Học trực tuyến trở nên dễ dàng đối với những người mang một số dạng khuyết tật. Những người như vậy đủ thông minh để hiểu nội dung, nhưng định dạng truyền thống của nội dung khiến họ khó hiểu, đặc biệt là những người khuyết tật liên quan đến thính giác và thị lực phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Xem xét các số liệu thống kê được đưa ra dưới đây, đã đến lúc cần thiết phải tuân thủ như vậy.

– Hơn 285 triệu người trên thế giới bị khiếm thị

– Từ một đến chín phần trăm dân số bị rối loạn liên quan đến vận động

– Suy giảm thính lực ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số toàn cầu ở một mức độ nào đó

– 15% dân số Hoa Kỳ bị khuyết tật liên quan đến học tập

Các tính năng của 508 Khóa học eLearning Tuân thủ:

– Bất cứ khi nào hoạt ảnh hoặc video được sử dụng trong các khóa học eLearning, văn bản tương đương cho nó phải được phép cung cấp.

– Mọi thứ không phải là “Hiển thị ban đầu” khi tải trang sẽ không được trình đọc màn hình đọc.

– Định cỡ phông chữ thích hợp cho những người có thể cần xem văn bản ở kích thước lớn hơn.

– Nên sử dụng độ tương phản màu có ý thức đối với những người mù màu hoặc gặp khó khăn trong việc xác định các màu khác nhau.

– Sử dụng thuộc tính ‘văn bản thay thế’ để mô tả mọi hình ảnh.

– Cung cấp phụ đề mô tả, phụ đề và bản ghi âm thanh và video.

– Các giải thích về các liên kết sẽ có ý nghĩa khi đọc ra ngoài ngữ cảnh. Ví dụ: tránh viết “nhấp vào đây” dưới dạng văn bản liên kết.

– Cấu trúc phù hợp của nội dung khóa học.

– Tóm tắt đồ thị và biểu đồ bất cứ khi nào được sử dụng.

– Cung cấp nội dung thay thế cho các kịch bản trường hợp, ứng dụng và trình duyệt không thể truy cập hoặc không được hỗ trợ.

– Menu thả xuống phải dễ dàng ‘truy cập’.

– Xây dựng phương pháp kiểm tra các khóa học thường xuyên — nó sẽ giúp tránh những cơn đau đầu vào phút cuối khi phát hiện ra rằng các khóa học của bạn không thể truy cập được.