Dịch vụ phát triển khóa học E-learning

Làm thế nào để thiết kế các khóa học elearning

_________

Các tài liệu và tài liệu đào tạo hiện có không thể tự động chuyển đổi thành tài liệu học tập điện tử chỉ bằng cách cung cấp chúng từ một trang web. Vì vậy, làm thế nào để bạn thiết kế các khóa học elearning tùy chỉnh?

Các khóa học trực tuyến khác với đào tạo trực tiếp và yêu cầu các định dạng cụ thể. Đặc biệt, đối với học trực tuyến theo nhịp độ tự học , thông tin phải được sắp xếp cẩn thận và phải được nhúng với sự hỗ trợ hướng dẫn đầy đủ để cho phép người học trình chiếu trong suốt khóa học một cách độc lập. Lấy ví dụ: một bài thuyết trình cho các buổi đào tạo trực tiếp không phải là nội dung học tập điện tử hấp dẫn. Nó không bao gồm tất cả các lý luận phù hợp và các ví dụ do nhà giáo dục cung cấp trong một lớp học truyền thống. Tương tự, một bài báo 10 trang được cung cấp trực tuyến không phải là nội dung học trực tuyến vì cách nó được thiết kế không phù hợp với các mục tiêu học tập cụ thể.

Các lợi ích của tính năng tùy chỉnh

_________

Giọng nói AI/Thu âm

Một giọng nói có thẩm quyền và vang sẽ cải thiện đáng kể sự tương tác của người học và tốc độ hiểu. Đội ngũ tại Bee E-learning với quy trình phát triển khóa học tự động tùy chỉnh,bản thu âm mà công ty cung cấp có thể được cá nhân hóa để phù hợp với nhiều loại giọng.