Dịch vụ xây dựng, số hóa và phát triển khóa học của Bee E-learning.

Bee E-Learning hiện đang là đối tác truyền thống của BIDV, PVComBank, VCB .v.v.. và các doanh nghiệp như Phong thủy Phùng Gia, BMG Group.… Bee Elearning truyền tải những nội dung tưởng chưng như khô khan, lý thuyết trở nên sinh động, hấp dẫn và thu hút người học.

Tư vấn phương án  số hóa tài liệu

Số hóa tài liệu đào tạo

Tư vấn triển khai E-Learning.

Bán hoặc cho thuê các khóa học kỹ năng

Quy trình số hóa.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực số hóa bài giảng. Bee E-Learning đúc kết đượng quy trình số hóa bài giảng gồm các bước sau

_________

CHUẨN BỊ

Phòng Kinh doanh, đầu mối xây dựng nhu cầu khách hàng, thống nhất cách thức làm việc với khách hàng

LÊN PHƯƠNG ÁN SỐ HÓA

Xây dựng kịch bản, lên phương án số hóa, Thống nhất thời điểm bàn giao Phương thức thanh toán với khách hàng. Ký hợp đồng.

XÂY DỰNG BỘ NHÂN VẬT, STORYBOARD

Thiết kế  bộ nhân vật, bối cảnh gửi khách hàng phê duyệt

SẢN XUẤT

Tiến hành sản xuất và gửi khách hàng phê duyệt

BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Đóng gói sản phẩm bàn giao nghiệm thu với khách hàng

THANH TOÁN

Nhận thanh toán.

Xuất hóa đơn và các thủ tục khác

Tiết kiệm chi phí mở rộng tổ chức của bạn.

• Tạo Cổng thông tin LMS cho Trẻ em.

• Thương hiệu và hình thức độc lập

• Sử dụng tính năng tách biệt và quản lý người dùng

• Khả năng báo cáo cho từng đối tượng thuê

Các khóa mẫu của chúng tôi

_____