LMS Tích hợp Dropbox

_______________________

Làm việc hiệu quả hơn từ mọi nơi với Tích hợp Hệ thống Quản lý Học tập Dropbox. Dễ dàng tải tệp lên và gửi báo cáo hoặc giấy tờ từ LMS vào tài khoản Dropbox của bạn.

Tích hợp Dropbox LMS cung cấp cho bạn quyền truy cập đầy đủ và tức thì vào các tệp Dropbox từ trong phiên bản Quản lý học tập của bạn!

 

LMS, Tích hợp Dropbox

_______________________

Đồng bộ hóa, chia sẻ và cộng tác các tệp của bạn mọi lúc, mọi nơi

SSO (Đăng nhập một lần)

Đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn từ LMS mà không cần phải nhập chi tiết đăng nhập của bạn. Người dùng đã đăng nhập vào LMS được tự động đăng nhập vào tài khoản Dropbox của họ chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng SSO.

Truy cập, cộng tác và chia sẻ!

Các thư mục dùng chung cho phép nhiều người cộng tác trên các tệp giống nhau. Giảng viên và người học có thể tải lên bất kỳ tệp nào họ cần để chia sẻ và chỉnh sửa tệp đó với đồng đội mà không cần bắt đầu một chuỗi email dài.

Dropbox trong LMS

Hệ thống LMS kết nối với tài khoản Dropbox của bạn thông qua một kho lưu trữ, cấp quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tệp Dropbox của bạn từ bên trong LMS của bạn.

ÍT bị nhảy ứng dụng

Bạn có thể duy trì tất cả công việc của mình trên Dropbox và sau đó tải trực tiếp lên LMS mà không cần phải chuyển đổi qua lại.