OneDrive + Office 365 LMS

Chuyển đổi Hệ thống Quản lý Học tập của bạn với Tích hợp Office 365. Kết hợp hài hòa thông tin đăng nhập, quản lý lịch và nội dung khóa học tạo cũng như các cải tiến quy trình làm việc khác với tích hợp LMS OneDrive. Tích hợp của chúng tôi cung cấp quy trình làm việc liền mạch cho cả LMS và Người dùng Office 365. Các giải pháp OneDrive LMS bao gồm tích hợp với lịch OneDrive for Business, OneNote và Office 365 Outlook, v.v.

 

Các tính năng của OneDrive + Office 365 LMS

 

LMS + OneDrive

Một trong những dịch vụ Đám mây phổ biến nhất hiện nay đã được tích hợp với LMS. Hệ thống Quản lý Học tập của chúng tôi hiện hoạt động liền mạch với OneNote, OneDrive, Office 365 Outlook và PowerPoint với Office Mix..

Đăng nhập một lần LMS với OneDrive

Tích hợp Hệ thống Quản lý Học tập với OneDrive bao gồm Đăng nhập Một lần bằng tài khoản Office 365, nghĩa là sinh viên và người hướng dẫn chỉ cần một ID để đăng nhập vào Office 365 và LMS.

Tích hợp với Office 365 Outlook Calendar

Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) cung cấp đồng bộ hóa sự kiện giữa giáo viên và sinh viên, cho phép dễ dàng theo dõi khóa học và ngày đến hạn với Outlook Calender.

.

Tích hợp LMS với Office OneNote

Có thể dễ dàng chia sẻ các bài tập được tạo bằng Office 365 OneNote bằng Hệ thống Quản lý Học tập. Học viên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu phản hồi, tương tác với nhận xét bằng OneNote và gửi bài làm của họ.

Tích hợp với PowerPoint

Nhúng các bài học phong phú và tương tác bằng cách sử dụng OneDrive cho nội dung doanh nghiệp (Âm thanh, Video, Mực kỹ thuật số) được tạo bằng Office 365 PowerPoint với Office Mix trong Hệ thống Quản lý Học tập

 

Lợi ích của việc tích hợp LMS OneDriver

 

Truy cập tài liệu với đăng nhập một lần
Quản lý công việc và học tập cùng lịch hẹn của bạn
Sử dụng các tệp OneDriver trong quá trình học tập
Tương tác với giáo viên, đồng nghiệp và bạn bè.

 

Hãy sử dụng hệ thống của chúng tôi