SCORM – API Tin Can – AICC – LMS

_______________________

Hệ thống LMS của chúng tôi hỗ trợ các tiêu chuẩn học tập điện tử đã được thiết lập như SCORM và AICC, cũng như các tiêu chuẩn mới hơn năng động hơn như Tin Can API. Hãy xem bài đăng trên blog của chúng tôi về Tin Can và SCORM để được giải thích chi tiết hơn.

SCORM LMS là gì ?

SCORM là viết tắt của Sharable Content Object Reference Model, và là một tập hợp các đặc điểm kỹ thuật và tiêu chuẩn để sản xuất nội dung học điện tử. Về cơ bản, nó là ngôn ngữ của nội dung học trực tuyến.

AICC là gì?

Ủy ban đào tạo dựa trên máy tính của ngành hàng không – hay AICC – là một hiệp hội quốc tế gồm các nhà phát triển phần mềm kỹ thuật về đào tạo. Họ đã phát triển AICC HACP, giống như SCORM LMS, là một tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để phát triển các khóa học eLearning. Phiên bản mới được gọi là CMI-5 và tương thích với API Tin Can hay (xAPI).

Sử dụng LMS SCORM eLearning ngay để mở rộng và nâng cấp doanh nghiệp 

CMI-5

CMI-5 là một tiêu chuẩn mới được phát triển bởi AICC, nhưng hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Học tập Phân tán Nâng cao (ADL). Nó hoạt động trên API Tin Can, cho phép bạn gửi các báo cáo Tin Can trong nhiều phương thức tương tác hơn.

API Tin Can

Tin Can API là sự phát triển của SCORM LMS, và có nghĩa là ít phụ thuộc hơn vào Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) để thu thập thông tin học tập. Tin Can gửi “hành động, tương tác” của người học, cung cấp dữ liệu về các hoạt động mà người học hoàn thành, trực tuyến và ngoại tuyến.

Học với Tin Can API

Các hoạt động có thể bao gồm đọc một bài báo có liên quan, xem video hoặc tham dự một hội nghị, vì học xã hội giờ đây cũng quan trọng như học chính thức. Dữ liệu được gửi đến LRS, hoặc Lưu trữ hồ sơ học tập, nơi nó cung cấp một bức tranh rộng hơn nhiều về sự tiến bộ của người học và quá trình học tập của họ.

Tích hợp LMS Tin Can

Hệ thống quản lý học tập chỉ có thể thu thập một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như hoàn thành khóa học, tiến độ và đạt được các mục tiêu đã đặt ra nhất định. Với Tin Can SCORM LMS, bạn có thể thu thập dữ liệu về rất nhiều mặt. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty bạn, Tin Can API có thể được xây dựng thành một nền tảng eLearning để bạn tận dụng tối đa cả hai thế giới.