Hệ thống quản lý học tập cho đa dạng người sử dụng (Multi- Tenant)

Dễ dàng tạo cổng thông tin riêng cho các phòng ban, bộ phận hoặc khách hàng với LMS nhiều người sử dụng. Tạo nhiều cơ sở hạ tầng dành cho người sử dụng tùy chỉnh và có thương hiệu trong LMS của công ty bạn. Tính năng Đa dạng người sử dụng(Multi- Tenant) của chúng tôi cho phép bạn có nhiều khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác trong nền tảng e-Learning của mình với các chủ đề khác nhau, thương hiệu và quy tắc riêng biệt, cho phép bạn chỉ định các vai trò quản trị, kế hoạch học tập và quy trình làm việc khác nhau cho từng đối tượng của bạn.

Không cần thiết phải xây dựng nhiều hệ thống.  Chúng tôi cung cấp  một Nền tảng phần mềm LMS duy nhất phục vụ nhiều khách hàng / khách hàng. Nói cách khác, nhiều máy khách (client) được lưu trữ bởi một Phần mềm LMS duy nhất. Mỗi khách hàng có quan điểm riêng về dữ liệu LMS của họ và thậm chí có thể không biết họ đang ở trong hệ thống nhiều người thuê.

_______________________

Tính năng của hệ thống đa dạng người sử dụng.

Thương mại điện tử

Cho phép bán các khóa học trực tuyến! Tích hợp liền mạch với tất cả các phương thức thanh toán bao gồm PayPal để có trải nghiệm giỏ hàng an toàn và dễ dàng. Hệ thống Multi-Tenant cho phép khách hàng, nhà cung cấp và đối tác quản lý các cửa hàng trực tuyến mang nhãn hiệu tùy chỉnh của riêng họ.

Cấp phép

Một phương pháp linh hoạt mới cho phép truy cập các khóa học đã được giới thiệu trong nền tảng quản lý Học tập cho nhiều người thuê của chúng tôi. Trong kiến ​​trúc Nền tảng quản lý khóa học đa cổng thông tin của chúng tôi, quản trị viên trang web có thể tạo giấy phép cho một công ty để cấp cho họ quyền truy cập vào một hoặc nhiều khóa học. Giấy phép này chứa các thông tin như số lần sử dụng tối đa, thời hạn sử dụng của giấy phép, khoảng thời gian người dùng có quyền truy cập vào một khóa học và hơn thế nữa.

Xác định trước các mẫu giấy phép và bộ giấy phép cho các công ty.

Việc phân bổ giấy phép có thể được kiểm soát bởi người quản lý công ty sau khi thiết lập ban đầu.

Giấy phép có thể được chuyển nhượng lại từ một người dùng (nếu người dùng chưa truy cập khóa học) cho người khác.

Giấy phép có thể được chia sẻ giữa các khóa học.

Thời gian theo dõi của giấy phép bắt đầu khi người dùng bắt đầu khóa học.

Mỗi khách hàng chỉ xem các khóa học của riêng họ trong LMS.

Hệ thống báo cáo

Triển khai LMS cho nhiều cấp sử dụng đi kèm với các tính năng báo cáo nâng cao. LMS liên kết công nhận các bộ phận phân cấp và nhiều người cấp học viên được đặt trong trang web và các báo cáo cụ thể của Người học cung cấp thông tin phù hợp cho người quản lý đang điều hành chung.

Hệ thống báo cáo toàn diện, có thể cắm được phù hợp với từng công ty. (Các báo cáo tùy chỉnh khác có thể được tạo bởi các nhà phát triển ELD nếu cần).
Người quản lý công ty có thể kiểm soát và nhận được báo cáo chi tiết từ người dùng trong công ty.
Báo cáo Tiêu chuẩn dành cho nhiều người dùng là: báo cáo tổng quan về việc hoàn thành của người dùng, báo cáo tổng quan về việc hoàn thành khóa học, báo cáo đối tượng SCORM cung cấp bảng phân tích các lần thử cho các câu hỏi.

 

Thương mại điện tử

Giao diện bảng điều khiển kết hợp các yếu tố cần thiết của cả hệ thống LMS và chức năng đa cổng thông tin trong một trải nghiệm người dùng trực quan và thân thiện với người dùng.
Màn hình chỉ định khóa học ngắn gọn cho phép bạn chia sẻ các khóa học mới với bất kỳ công ty bên thứ 3 nào.

 

Màn hình tạo người dùng được đơn giản hóa cho phép bạn tạo người dùng đơn lẻ hoặc tải lên mẫu bảng tính với người dùng để tạo hàng loạt người dùng cho một công ty.
Mỗi công ty cho thứ 3 có thể có một ngôn ngữ khác nhau, nhiều đơn vị tiền tệ và cài đặt định giá và thuế được bản địa hóa.

 

Hệ thống quản lý học tập mở rộng các tính năng  bán lại, cho phép tổ chức của bạn thu được lợi nhuận từ các khóa học bạn sở hữu và nội dung mà bạn thêm vào thư viện của mình bằng cách bán nó cho đơn vị thứ 3.
Kiến trúc đa cổng linh hoạt: Một phiên bản duy nhất, nhiều nhãn hiệu và cấu hình. ngay từ một người dùng thân thiện

Lợi ích của hệ thống cho phép nhiều người thuê lại

_______________________

Tạo người thuê lại hoặc phòng ban

Tạo một khu vực làm việc cụ thể cho một phòng ban, một chi nhánh của công ty bạn hoặc các công ty khách hàng nơi người dùng và các khóa học có thể được chỉ định một cách độc lập. Các công ty này được giữ riêng biệt trên LMS của bạn với các tùy chỉnh của riêng họ.

Người thuê có thể có hệ thống phân cấp của riêng họ

Sử dụng LMS liên kết Các công ty thuê lại có thể được chia nhỏ hơn nữa thành các phòng ban phân cấp và người dùng có thể được chỉ định cho phù hợp. Các vai trò mới cho phép người dùng quản lý trong cơ cấu công ty và bộ phận của họ trở xuống.

Người thuê hoàn toàn có thể tùy chỉnh

Có thể dễ dàng tạo và xác định các công ty khách hàng (cổng phụ AKA) trên một Doanh nghiệp mở rộng hoặc LMS nhiều đối tượng thuê. Sau đó, các công ty có thể chọn người dùng, khóa học, người quản lý và chủ đề của riêng họ (dưới dạng chủ đề tùy chỉnh đã tải lên hoặc chọn từ danh sách các chủ đề  LMS được cài đặt tiêu chuẩn).

Chia sẻ các khóa học dễ dàng hơn bao giờ hết

Các khóa học ‘thuộc về’ một công ty hoặc có thể được chia sẻ giữa các công ty được chọn hoặc có thể được chia sẻ trên tất cả các công ty (Giữ lại thương hiệu và quyền tự chủ cho riêng từng cấp người dùng cụ thể).


Tạo hệ thống phân cấp của tổ chức

Sử dụng kiến ​​trúc đa cổng thông tin, các công ty có thể được cung cấp một cấu trúc phân cấp với người dùng và người quản lý được chỉ định ở các cấp khác nhau trong hệ thống phân cấp. Người quản lý chỉ có thể xem những người dùng thuộc bộ phận của chính họ.

Hỗ trợ người thuê học kết hợp

Các hoạt động sự kiện trực tiếp (đào tạo) có thể được thiết lập cho các công ty để cho phép người dùng đặt địa điểm tại các sự kiện đào tạo hoặc người quản lý đặt địa điểm qua ủy quyền cho các sự kiện này. Điều này kết hợp một cách tiếp cận phê duyệt linh hoạt để cho phép truy cập vào sự kiện đào tạo.

Quyền riêng tư giữa những người thuê LMS

Người dùng từ một kênh đào tạo của công ty không có quyền truy cập vào những người dùng thuê khác. các nhượng quyền đào tạo khác nhau không được hiển thị cho nhau.

Người thuê hoàn toàn độc lập

Với LMS nhiều người thuê, Người quản lý từ các công ty khác nhau có thể thêm người dùng của chính họ vào các khóa học của riêng họ hoặc chỉ định giấy phép thích hợp cho người dùng, cho phép họ thêm chính họ.

LMS cho nhiều cấp người sử dụng lại, giúp tiết kiệm chi phí mở rộng tổ chức.

 

• Tạo Cổng thông tin LMS cho Trẻ em.

 

• Thương hiệu và hình thức độc lập

• Sử dụng tính năng tách biệt và quản lý người dùng

 

• Khả năng báo cáo cho từng đối tượng thuê