Số hóa bài giảng

Dịch vụ xây dựng, số hóa và phát triển khóa học của Bee E-learning. Bee E-Learning hiện đang[…]

Xem thêm

Danh sách các khóa học của Bee E-Learning

Danh sách các khóa học _________ Danh mục nội dung của Bee E-learning cung cấp nhiều khóa đào[…]

Xem thêm

SAP-ERP-LMS

SAP ERP LMS _______________________ SAP là Hệ thống hoạch định doanh nghiệp ERP(Enterprise Resource Planning) được biết đến[…]

Xem thêm

corporate -LMS

Sự cần thiết của hệ thống quản trị học tập (LMS) đối với các doanh nghiệp và tổ[…]

Xem thêm

ZOOM

Các cuộc họp LMS-Zoom Hệ thống quản lý học tập dựa trên Cloud cung cấp cho người dùng[…]

Xem thêm

Go To Webinar

Tích hợp GoToWebinar LMS Tiến hành hội thảo trên web khá lớn với tối đa 1000 người tham[…]

Xem thêm

Go To Meeting

Tích hợp GoToMeeting LMS Đưa các sáng kiến ​​học tập điện tử của bạn lên một tầm cao[…]

Xem thêm

WebEx

WebEx LMS _______________________ Bạn đang muốn đưa chương trình đào tạo và học tập trực tuyến của mình[…]

Xem thêm