Danh sách các khóa học

_________

Danh mục nội dung của Bee E-learning cung cấp nhiều khóa đào tạo trực tuyến chất lượng tuyệt vời cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Danh mục khóa học cho các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trong những năm qua, chúng tôi đã tạo ra một danh mục các khóa học giúp nâng cao đáng kể quá trình đào tạo ở hầu hết các công ty. Dưới đây là danh sách của các khóa đào tạo hiện có:

KỸ NĂNG MỀM – KỸ NĂNG QUẢN LÝ

_________

– Ghi nhận và khen thưởng

– Giải tỏa stress

– Tâm lý học thuyết phục

– Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

– Xây dựng thói quen thành công

– Xử lý xung đột

– Kỹ năng đàm phán

– Kiểm soát căng thẳng

– Ảnh hưởng của văn hóa đến việc giao tiếp

– Áp dụng các chiến lược truyền thông để kết nối những khác biệt về văn hoá

– Áp dụng sơ đồ chuỗi giá trị trong kinh doanh tinh gọn

– Bầu không khí tích cực Cách thức tổ chức học tập tạo ra thay đổi tích cực

– Bầu không khí tích cực Thiết lập một môi trường làm việc tích cực

– Bầu không khí tích cực Xây dựng lực lượng lao động gắn kết

– Big Data Fundamentals

– Big Data Interpretation

– Cách thức xử lý các cuộc trò chuyện khó khan

– Chiến lược xây dựng một đội ngũ gắn kết

– Chuẩn bị và triển khai kế hoạch kinh doanh

– Dẫn dắt một nhóm đa chức năng

– Dẫn dắt sự thay đổi bằng cách huấn luyện

– Đánh giá các rủi ro trong tổ chức

– Đánh giá tiềm năng đạt hiệu suất cao của doanh nghiệp

– Điều hành các cuộc họp theo hướng tốt hơn

– Điều hướng cảm xúc của bản than

– Điều hướng cảm xúc của người khác

– Điều phối công việc bằng trí tuệ cảm xúc

– Đo lường và duy trì hiệu suất của người được huấn luyện

– Đối diện với thách thức về quản lý khi gặp hành vi và đội nhóm phức tạp đa dạng

– Đưa khách hàng tìm đến doanh nghiệp

– Duy trì động lực làm việc khi tổ chức thay đổi

– Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm

– Giao tiếp nhóm hiệu quả

– Hoàn thiện các kỹ chăm sóc khách hàng

– Năng lực Nhân sự Hỗ trợ Kinh doanh và Quản lý Mối quan hệ

– Tham vấn và Đánh giá Phê bình Năng lực Nhân sự

– Năng lực Nhân sự Lãnh đạo và Thực hành Đạo đức

– Phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nhân viên

– Đánh giá Hiệu suất Phát triển Nguồn nhân lực và Quản lý Nhân tài

– Quy chế phát triển nguồn nhân lực và phát triển tổ chức

– Khuyến khích cả nhóm giao tiếp và phối hợp

– Kiểm soát xung đột căng thẳng và quỹ thời gian dịch vụ chăm sóc khách hàng

– Làm một nhà quản lý hiệu quả trong các giai đoạn khó khan

– Lên kế hoạch cuộc họp phù hợp với mục đích

– Lên kế hoạch hiệu quả cho buổi đánh giá thành tích công tác

– Liệu chúng ta đã giao tiếp thật sự hiệu quả

– Loại bỏ các thiên kiến vô thức của bản than

– Loại bỏ những thiên kiến vô thức tại nơi làm việc

– Nâng tầm đội ngũ nhân sự của bạn thông qua hoạt động ủy thác

– Nhận diện các rủi ro tồn tại trong tổ chức

– Nuôi dưỡng các mối quan hệ cố vấn trong doanh nghiệp

– Phản ứng hiệu quả khi đối mặt với rủi ro

– Quản lý danh tiếng doanh nghiệp online

– Quản lý đội nhóm đa chức năng

– Quản lý nhu cầu đặc biệt của các nhân sự chuyên gia

– Quản lý Phát triển Nhân viên

– Quản lý rủi ro An toàn an ninh và sự riêng tư nơi làm việc

– Quản lý rủi ro Rủi ro doanh nghiệp và Đạo luật về sức khỏe và an toàn lao động

– Quản trị nhân tài trong doanh nghiệp

– Sản xuất tinh gọn Giảm thiểu lãng phí và gia tăng chu trình sản xuất

– Sản xuất tinh gọn Hoàn thiện quy trình tổ chức

– Sản xuất tinh gọn Nâng cao hiệu quả sản xuất và phối hợp nội bộ

– Các chiến lược cho Chuyên gia Quan hệ Công chúng Hiện đại

– Sử dụng tư duy chiến lược để đánh giá bức tranh toàn cảnh

– Tạo ảnh hưởng thông qua giao tiếp phi ngôn ngữ

– Thiên kiến vô thức

– Thiết lập các mục tiêu và trách nhiệm của nhóm và sử dụng phản hồi một cách hiệu quả

– Tiếp cận khách hàng trong môi trường số

– Tối ưu hóa vận hành nhờ dự báo nhu cầu và quản trị năng lực

– Trở thành một người biết lắng nghe

– Trở thành một người quản lý công bằng và biết quan tâm

– Trở thành một thành viên hiệu quả trong nhóm

– Tư duy chiến lược trong vai trò người quản lý

– Kỹ năng Viết cho Quan hệ Công chúng

– Xây dựng đội nhóm thành công

– Xây dựng niềm tin thông qua giao tiếp hiệu quả

– Xử lý sự cố và khiếu nại trong dịch vụ chăm sóc khách hàng

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

_________

– Giám sát giao dịch

– Nâng cao nhận thức về an toàn an ninh

– Phong cách giao dịch

– Quản lý thấu chi

– Quy định chính sách khách hàng cá nhân

– Thẻ tín dụng

– Chính sách cấm vận

– Tuân thủ cấm vận

– Phòng chống rửa tiền

– Phòng chống khủng bố

– An toàn, an ninh thông tin

– Sản phẩm tín dụng

– Tài trợ thương mại cơ bản

– Incoterm

– Quản lý rủi ro trong hoạt động Ngân hàng

– Các vấn đề pháp lý trong hoạt động ngân hàng

– Xử lý khi tình trạng pháp lý của khách hàng tài sản đảm bảo

– Văn hóa doanh nghiệp