• Lợi ích của việc học kết hợp
  • Củng cố tốt hơn:

Học sinh tham gia cả các lớp học trực tuyến và truyền thống, học tốt hơn, chủ yếu là vì họ củng cố kiến ​​thức họ học trong lớp với thông tin họ nhận được trong khóa học trực tuyến hoặc ngược lại.

  • Hệ thống cập nhật dễ dàng:

Tất cả nội dung hiện có từ các lớp học trực tuyến và cơ sở dữ liệu của học viên có thể được cập nhật dễ dàng trên hệ thống, người hướng dẫn chỉ cần tải lên khóa học mới, bài kiểm tra, tài liệu, video, âm thanh hoặc khác trong vài phút.

  • Chương trình linh hoạt hơn:

Việc học tập kết hợp cho phép các hoạt động không đồng bộ, tức là, học sinh có thể tiến bộ theo tốc độ của riêng mình để phù hợp với nhu cầu của họ. Giờ đây, họ sẽ có thể đọc sách điện tử, xem video, nghe âm thanh, duyệt các trang Internet và xem thêm nội dung liên quan đến những gì họ đã học trong lớp học của mình.

  • Giảm thời gian và tiết kiệm tiền:

Sinh viên, giảng viên và người quản lý trong tổ chức của bạn, sẽ tối ưu hóa việc sử dụng thời gian và tiền bạc của họ, vì họ giảm việc đi lại trong và ngoài thành phố.

  • Mức độ tương tác cao hơn:

Hầu hết các hệ thống quản lý học tập (LMS) đều có các công cụ giao tiếp cho phép sinh viên hoặc nhân viên trong tổ chức của bạn chia sẻ thông tin bằng các ứng dụng trò chuyện, diễn đàn, khu vực truy cập riêng tư và công cộng, email, ứng dụng mạng xã hội, v.v.

  • Mở rộng phạm vi phủ sóng:

Do đó, tổ chức của bạn có thể tham dự với số lượng lớn hơn sinh viên hoặc nhân viên, do đó tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức. Việc học tập truyền thống chỉ giới hạn trong các cuộc gặp mặt trực tiếp 100%, rất tốn thời gian. Nếu bạn có thể quay video các bước chung cho một trong các quy trình chung của mình, tại sao phải lặp lại quy trình hàng trăm lần?