Với hệ thống Quản lý Học tập Dựa trên Năng lực, bạn có thể dễ dàng tạo các chương trình Học trực tuyến dựa trên các năng lực cụ thể thực sự thích ứng với nhu cầu của nhân viên. Bạn có thể tạo khung năng lực, kế hoạch học tập và cũng có thể chỉ định năng lực bạn muốn cho các khóa học yêu cầu chúng.

Bạn phải hiểu rằng năng lực là một hệ thống đánh giá và xếp loại trong đó sinh viên hoặc nhân viên thể hiện những khả năng cụ thể cần thiết cho vị trí của họ. Chúng là một tập hợp các kỹ năng được phát triển bởi một người dùng hoặc một nhóm người dùng để có được kiến ​​thức cụ thể.

Học tập dựa trên năng lực đã trở nên rất phổ biến không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong các vấn đề doanh nghiệp để đo lường hiệu suất của nhân viên. Tính năng này được thiết kế để tăng cường và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên / học viên và nó tạo ra lợi thế cho cả hai. Nó giúp xác định và quản lý năng lực của từng người dùng hoặc nhóm làm việc.

Lợi ích của Hệ thống quản lý học tập dựa trên năng lực:

  • Một đồng minh tuyệt vời để giúp các công ty đạt được mục tiêu chương trình đào tạo của họ.
  • Nó giúp các công ty tập trung các chương trình đào tạo của họ vào những năng lực yếu cần thiết cho các vị trí công việc cụ thể.
  • Tăng cường và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
  • Góp phần tổ chức một cách hiệu quả hệ thống phát triển của người lao động hoặc sinh viên.
  • Xác định và quản lý năng lực và kỹ năng của từng người dùng hoặc các nhóm làm việc.

LMS dựa trên năng lực tác động như thế nào đến bất kỳ hoạt động đào tạo nào của doanh nghiệp?

Rõ ràng là Hệ thống quản lý học tập đã thay đổi các hình thức của quá trình học tập theo nhiều cách, LMS cho mục đích đào tạo cung cấp cho cả giảng viên và nhân viên cái nhìn gần gũi nhất mà họ có thể có được về quy trình. Chương trình năng lực giúp duy trì lịch sử về những thay đổi trong năng lực, có tùy chọn cấp chứng chỉ, cho phép tạo khung và các kế hoạch năng lực.

Với sự trợ giúp của LMS dựa trên năng lực và kế hoạch học tập, bạn có thể đo lường mức độ thành công của quá trình học tập và sự tham gia.